Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Студио S

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1)Настоящите Общи условия регламентират отношенията между "Арт Студио Ес" ЕООД, собственик на уебсайт http://www.studios-art.com , представляващ онлайн художествена галерия и магазин за произведения на изобразителното изкуство с търговско наименование Студио S и потребителите на Интернет страницата и услугите, предлагани от този Сайт.
(2) Страни по настоящите Условия са:
1. "Арт Студио Ес" ЕООД, ЕИК 202023010, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Искърски пролом 10" , наричано оттук нататък е-МАГАЗИН;
2. Всяко физическо или юридическо лице, заредило в интернет страницата http://www.studios-art.com , което е съгласно с настоящите Условия и ползва Сайта за извършване на поръчки за закупуване на артикул/артикули, наричано оттук нататък Ползвател.

ІІ. е-МАГАЗИН И ПОЛЗВАТЕЛИ
Чл. 2. е-МАГАЗИН доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, критериите и условията, възприети в практиката, потребителското или търговското право.
Чл. 3. (1) Ползвателите купуват стоките, предлагани от е-МАГАЗИН чрез интерфейса, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.studios-art.com или друго средство за комуникация от разстояние. Покупката се извършва след заплащане на посочената от е-МАГАЗИН цена.
(2) Съгласно Чл. 3. (1), е-МАГАЗИН се задължава да достави на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса на сайта стоки.
(3) Ползвателите заплащат на е-МАГАЗИН възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени от е-МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от е-МАГАЗИН на адреса на е-МАГАЗИН в Интернет.
4) е-МАГАЗИН доставя чрез куриерска фирма заявените от Ползвателите стоки в срок от 7 работни дни след плащането.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА е-МАГАЗИН

Чл. 4. (1) За да използва е-МАГАЗИН за покупка на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, според исканата регистрация от електронният магазин.

2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на е-МАГАЗИН.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Чл. 5. Ползвателите извършват покупката по следната процедура:
(1) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на е-МАГАЗИН, което ще ги доведе до регистрация.

(2) Извършване на регистрация в е-МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в е-МАГАЗИН;

(3) Влизане в системата за извършване на поръчки на е-МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

(4) Поръчването на определен артикул става чрез натискане на бутона “КУПИ” в офертата на избрания артикул. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Потребителя и е-МАГАЗИН, в съответствие с описаните в настоящия документ Условия и особените правила на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
(5) След получаване на заявката е-МАГАЗИН се свърва по телефон или посредством email съобщение с Ползвателя. Последният трябва да потвърди направената поръчка изрично.

Чл. 6. Ако след получена заявка е-МАГАЗИН установи, че поръчаният артикул вече не е в наличност или по друга обективна причина не може да бъде доставен, той може да предложи, възможно най-скоро след получаване на заявката артикул или изработката на артикул с равностойно качество и цена или по желание на Потребителя да бъде доставен друг продукт при други условия.

Чл. 7. (1) Цената на стоките се определя от е-МАГАЗИН в профила на всяка стока в сайта на е-МАГАЗИН. Цената не включва цена на доставка и стойност на застраховката.
(2) Информацията, предоставяна на Ползвателите е актуална към момента на визуализацията й на сайта на е-МАГАЗИН.
Чл. 8. (1) Стоките, предлагани от е-МАГАЗИН са произведения на изобразителното изкуство.
Чл. 9. (1) Доставката на стоката се извършва чрез куриерска фирма в рамките на 7 работни дни след получаване на потвърждение за плащането на сайта на е-МАГАЗИН или в банковата сметка на е-МАГАЗИН.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 10. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от е-МАГАЗИН, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на е-МАГАЗИН, като постави на видно място на сайта на е-МАГАЗИН указващ текст за промяната и линк към Общите условия.

Чл. 11. Доставчикът публикува тези общи условия на www.studios-art.com. заедно с всички допълнения и изменения в тях.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 12. Настоящите общи условия се прекратяват в следните случаи:

(1) при прекратяване дейността на е-МАГАЗИН
(2) в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на е-МАГАЗИН.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 13. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на извършени покупко-продажби на стоки от е-МАГАЗИН.

Чл. 14. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 07.01.2014

nike shox mens australia women soccer players - White - DA8301 - 101 - Nike Air Force 1 '07 LX Women's Shoe | cheap nike shox under 40 dollars conversion inches